91. Sastanak Stalnog odbora Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina ( Hallmarking Convention ), Ženeva, Švicarska

  • Slika /Plemenite kovine/Convention1.jpg
  • Slika
  • Slika
91. Sastanak Stalnog odbora Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina ( Hallmarking Convention ), Ženeva, Švicarska

14. ožujka 2024. godine održan je 91. sastanak Stalnog odbora Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina (Hallmarking Convention) u Ženevi, Švicarska.
Prvi put je sastanak organiziran kao hibridni, sastanku je prisustvovalo 46 predstavnika država ugovornica, država pristupnica, države promatrači i države učesnice tehničkog dijela programa (TPP) uživo dok je 9 sudionika prisustvovao sastanku na daljinu.
Na sastanku se raspravljalo o tehničkim zahtjevima koje propisuje Konvencija, tehničkim mogućnostima održavanja hibridnih sastanaka u budućnosti, imenovanju novog laboratorija za ispitivanje i žigosanje u Finskoj te statistici u broju žigosanih predmeta sa CCM oznakom. Nadalje se raspravljalo o programu međulaboratorijskih usporedbi koje organizira Konvencija, te je prisutnim na sastanku predan uzorak za međulaboratorijske usporedbe zbog smanjenja troškova organizacije međulaboratorijskih usporedbi.
Predsjedavajuća Stalnog odbora Konvencije gospodin Scott Walter iz Škotske u ime svih članica Konvencije zaželio je dobrodošlicu Italiji koja je postala 22-a članica Konvencije te je prvi put prisustvovala sastanku kao punopravna članica Konvencije.
Podneseno je izvješće o radu radnih skupina koje djeluju u okviru Konvencije i to Radna skupine za Model zakona o plemenitim kovinama (WGML), kao i Radne skupine vizija i strategija Konvencije ( WGVS) kao Radne skupine za angažman u Europskoj Uniji (WGEU).
Državni zavod za mjeriteljstvo, kao nadležno nacionalno tijelo za poslove nadzora predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj su zastupale gđa. Brankica Novosel, glavna ravnateljica i  Josipa Alerić, voditeljica Službe za plemenite kovine.
 

Pisane vijesti