17. siječnja 2023. - U Narodnim novinama objavljena Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

Slika /slike/NN.png
U “Narodnim novinama“, broj 6/2023, od 16. siječnja 2023. godine, objavljena je Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.
 
Uredba stupa na snagu 24. siječnja 2023. godine.
 
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (“Narodne novine“, broj 90/2014.).

Pisane vijesti