Otvoreno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o postupku ovjeravanja automatskih vaga za pojedinačno vaganje

28. svibnja 2024. - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o postupku ovjeravanja automatskih vaga za pojedinačno vaganje
 
Državni zavod za mjeriteljstvo otvorio je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o postupku ovjeravanja automatskih vaga za pojedinačno vaganje.
 
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 28. lipnja 2024. godine dostave svoje prijedloge i komentare.

Pisane vijesti