Informacije o trošenju proračunskih sredstava


Informacije o isplatama sredstava koje se izvršavaju direktno s jedinstvenog računa državnog proračuna nalaze se na web stranici Ministarstva financije:
Pregled izvršenja državnog proračuna po dobavljačima za proračunsku godinu (drzavna-riznica.hr)

Isplate za siječanj
Isplate za veljaču

Isplate za ožujak
Isplate za
travanj