29. listopada 2023. - Završetak ljetnog računanja vremena

Sukladno Uredbi o ljetnom računanju vremena u 2022.,2023.,2024.,2025. i 2026.godini, ljetno računanje vremena u 2023. godini završava 29.listopada 2023. godine u 03 h 00 min i 00 s. tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 se računa kao 02 h 00 min i 00 s.


Uredba o ljetnom računanju vremena u 2022., 2023., 2024. i 2025. i 2026. godini (NN broj 13/2022)

Pisane vijesti