28. listopada 2018. završetak ljetnog računanja vremena

Ljetno računanje vremena u 2018. godini završava 28. listopada 2018.

Sukladno Uredbi o ljetnom računanju vremena u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini („Narodne novine“, broj 9/18), ljetno računanje vremena u 2018. godini završava 28. listopada 2018. godine  u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s

Stranica