Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.
Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke ili, drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ne smatraju se otvorenim podacima jer njihova objava nije dopuštena.


OTVORENI PODACI Državnog zavoda za mjeriteljstvo:


Otvoreni podaci Državnog zavoda za mjeriteljstvo dostupni su i u sklopu Portala otvorenih podataka
 

Uvjeti korištenja informacija za ponovnu uporabu


Informacije za ponovnu uporabu Državnog zavoda za mjeriteljstvo dostupne su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz Otvorenu dozvolu

Državni zavvod za mjeriteljstvo u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljuje registre i baze podataka koje je izradilo u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja, ali i popis skupova podataka za koje postoje zakonska ograničenja.

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista)
 

Pristup otvorenim podacima Državnog zavoda za mjeriteljstvo


Podaci su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane građana i poduzetnika.
 
Korisnici mogu:
  • kopirati, objavljivati, distribuirati i javnosti priopćavati informacije,
  • prerađivati informacije,
  • iskoristiti informacije u komercijalne i nekomercijalne svrhe, kombinirajući ih s drugim informacijama i uvrštavajući ih u svoj proizvod uz obavezno navođenje izvora podataka.
Korisnik nema pravo koristiti informacije na način kojim sugerira njihov službeni status niti smije navesti da Državni zavod za mjeriteljstvo odobrava obrađene informacije od strane građana ili poduzetnika koji je preuzeo informacije.
 
Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu, Korisnik prihvaća navedene uvjete korištenja. Bez obzira na svrhu ponovne uporabe informacija, Korisnik će s njima postupati u dobroj vjeri, te nije dozvoljena zlouporaba preuzetih informacija.
 
Nije dozvoljeno korištenje informacija za primjenu ili objavu u svrhu kriminalnih, ilegalnih, rasističkih, diskriminirajućih, klevetničkih, pornografskih, seksističkih ili homofobnih aktivnosti.
Državni zavod za mjeriteljstvo nema obavezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi, niti ima obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.
 
Državni zavod za mjeriteljstvo ne može jamčiti kontinuiranu isporuku informacija i može mijenjati sadržaj ovih stranica bez prethodne najave. Državni zavod za mjeriteljstvo će informacije na ovim stranicama nastojati održavati pravovremenim i točnim. Svaka pogreška ili netočnost na koju nam se skrene pozornost bit će ispravljena.
 
Državni zavod za mjeriteljstvo nije odgovoran za bilo kakve propuste ili pogreške u informacijama i neće biti odgovoran ni za kakav gubitak, ozljedu ili oštećenje bilo koje vrste nastalo zbog izravne ili neizravne ponovne uporabe informacija s ove stranice. Državni zavod za mjeriteljstvo potiče stvaranje vanjskih veza na ove stranice, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj stranica koje stoje iza tih veza. 

Za dodatne upite, obratite se službeniku za informiranje.                              https://dzm.gov.hr/UserDocsImages/Homologacija motornih vozila/Ovlašteni dobavljači za izdavanje potvrde proizvođača.csv