Izjava o pristupačnosti

Državni zavod za mjeriteljstvo nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Državnog zavoda za mjeriteljstvo koje se nalazi na adresi https://dzm.gov.hr/.

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://dzm.gov.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • Slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • Postoje PDF dokumenti nastali skeniranjem tiskanih dokumenata
  • Postoji dio poveznica koje se ne otvaraju u istom prozoru
  • Pojedine poveznice nisu deskriptivne
  • Nisu dostupni alternativni načini prezentacije informacija
  • Nije moguće jednostavno promijeniti vrstu fonta

Državni zavod za mjeriteljstvo radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 07. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Državni zavod za mjeriteljstvo će redovito revidirati ovu izjavu.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike da ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste Državni zavod za mjeriteljstvo.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Državnog zavoda za mjeriteljstvo korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: informatika@dzm.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.