13. svibnja 2019. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja

Djelomično se obustavlja postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo, KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-18-1 od 07. prosinca 2018. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 od 12. prosinca 2018. godine, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web- stranici Ministarstva uprave i web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo za radno mjesto:
 
  • 3. SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE
    Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove
    Odjel za ljudske potencijale i opće poslove
    Stručni referent - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Dokumenti: