84. Sastanak Stalnog odbora Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina (Hallmarking Convention), Ljubljana, Slovenija
14. ožujka 2019. godine održan je 84. sastanak Stalnog odbora Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina (Hallmarking Convention) u Ljubljani, Slovenija.
Na sastanku se raspravljalo o tehničkim zahtjevima koje propisuje Konvencija te stupanju na snagu Dodataka Konvencije, osnovana je Radna grupa za Model zakona o plemenitim kovinama koji će olakšati zainteresiranim državama lakše pristupanje Konvenciji, raspravljalo se i o pridruživanju IAAO Konvenciji te o drugim važnim pitanjima bitnim za funkcioniranje Konvencije.
Sastanku je prisustvovalo 56 predstavnika država ugovornica, država pristupnica i gosti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Rusije.
Državni zavod za mjeriteljstvo, kao nadležno nacionalno tijelo za poslove nadzora predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj, na sastanku su zastupale: Brankica Novosel, ravnateljica, Josipa Alerić, voditeljica Službe za plemenite kovine i Stela Pili, voditeljica Odjela za plemenite kovine i kemijska mjerenja.