14. prosinca 2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


 
Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda i 61/17), Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za radna mjesta:
 
  • Mjeriteljski inspektor - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, Područna jedinica Split - Samostalni izvršitelj                                              
  • Stručni referent - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, Odjel za ljudske potencijale i opće poslove    
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu Državni zavod za mjeriteljstvo, 10 000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu".
                                                                                                            
 

Dokumenti: