3. međunarodna konferencija o mjeriteljstvu

"Odmjereno u Europu" – "Uloga mjeriteljstva u energetskoj učinkovitosti i održivom razvoju"

24 - 25. svibanj 2012, Opatija

 

Tradicionalno obilježavajući Svjetski dan mjeriteljstva Hrvatsko mjeriteljsko društvo u suradnji s Državnim zavodom za mjeriteljstvo (DZM), Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) i tvrtkom "Tehnokom" organiziralo je u Opatiji 24. - 25. svibnja 2012. godine mjeriteljsku konferenciju pod nazivom "Uloga mjeriteljstva u energetskoj učinkovitosti i održivom razvoju".

Konferencija je organizirana s podrškom Predsjednika Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Ive Josipovića i pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Ciljevi konferencije bili su upoznavanje najšireg kruga korisnika s mjeriteljskim zahtjevima, najjednostavnijim načinima korištenja nacionalne mjeriteljske infrastrukture, usklađenosti zakonskog mjeriteljstva RH s EU itd., a ovogodišnja konferencija bila je tematski posvećena mjeriteljstvu u energetskoj učinkovitosti: "Mjerenja za energetsku učinkovitost i održivost" i "Izvori financiranja i potpora za programe energetske učinkovitosti". Veliki rast potreba za energijom, sigurnost opskrbe, utjecaj na okoliš (klimatske promjene) kao i prihvatljivi troškovi glavni su izazovi u predstojećem razdoblju pa se nakon "informatičke revolucije" može govoriti o "energetskoj revoluciji". Energetska neovisnost san je svake članice EU (na žalost, to je ostvarila samo Danska), a sigurnost energetske opskrbe pitanje je nacionalne sigurnosti i ekonomskog prosperiteta. EU je 2008. godine donijela poznati "Klimatski i energetski paket 20-20-20" što znači da je do 2020. godine potrebno 20% smanjiti emisiju CO2, 20% smanjiti potrošnju energije i proizvesti 20% energije iz obnovljivih izvora. Na žalost, već je sredinom prošle godine uočeno da je postavljeni cilj teško ostvariv pa se stalno poduzimaju dodatne mjere. 

Ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo Ismar Avdagić, održao je uvodno predavanje povodom dvadeset godina osnutka DZM-a. Novosti u državnoj regulativi na ovom području kao i smjerove razvoja prikazali su Alen Leverić, pomoćnika ministra gospodarstva za energetiku, Ana Pavičić Kaselj, pomoćnica ministra graditeljstva za energetsku učinkovitost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Nada Marđetko Škoro, načelnica Sektora za strateško planiranje i međunarodnu suradnju pri Upravi za energetsku učinkovitost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Jasenka Nećak, načelnica Sektora za atmosferu, more i tlo iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

"Mjeritelji" i isporučitelji energenata ("Gradska plinara", "HEP Opskrba", "Vodovod i odvodnja" i "HEP – Toplinarstvo") imali su zajednička predavanja, a Dalibor Pudić (HERA) prikazao je vezu energetske učinkovitosti i tarifnih sustava. Zanimljive su bile i panel diskusije (moderator A. Gavranović) kao i praktični primjeri energetskih ušteda iz industrije i hotelsko – ugostiteljskih objekata (M. Novaković) dok je posebnu pažnju pobudilo predavanje "Izvori financiranja (EU fondovi) i potpora" (M.Slunjski)

Za to su vrijeme u uobičajeno zanimljivim diskusijama profesionalni mjeritelji raspravljali s predstavnicima Državnog zavoda za mjeriteljstvo o novosti na području zakonskog mjeriteljstva RH – ovlašćivanje pravnih osoba i servisa, stavljanje mjerila na tržište,... 

Rezultati ankete (između vrlo dobro i odlično) pokazuju zadovoljstvo od oko 140 sudionika, a najavljena je i tema za Svjetski dan mjeriteljstva 2012. - "Mi mjerimo za Vašu sigurnost".


 

Galerija slika:

Ismar Avdagić, dipl.iur.

ravnatelj DZM-a

Ante Mateljan, dipl.ing.

Načelnik Odjela mjeriteljskih poslova -  PJ OMP Split

Boris Mikić, dipl.ing.

Voditelj odsjeka za mjeriteljstvo -

PJ OMP Zagreb

 

Zlatan Mrša, dipl.ing.

Načelnik Odjela mjeriteljskih poslova -

PJ OMP Rijeka

Krešimir Vrgoč, dipl.ing.

Voditelj odsjeka mjeriteljske inspekcije

PJ Zagreb

 

 
 
Najava 3. međunarodne konferencije o mjeriteljstvu

 

Hrvatsko mjeriteljsko društvo (HMD) u suradnji s

Državnim zavodom za mjeriteljstvo (DZM),

Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) i  tvrtkama

Tehnokom i SenseConsulting

organizira 3. međunarodnu mjeriteljsku konferenciju pod nazivom

 

"Odmjereno u Europu"

 
" Uloga mjeriteljstva u energetskoj učinkovitosti i održivom razvoju"
 
24 - 25. svibanj 2012. - Opatija 
 
s podrškom
 
predsjednika Republike Hrvatske,
prof.dr.sc. Ive Josipovića
 
i pokroviteljstvom
 
Ministarstva gospodarstva
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

 

Deset razloga zašto sudjelovati

 

Spoznat ćete i / ili pojasniti:

 

1.   Koje su zakonske obveze proizvođača i distributera vezane uz mjerenja i koja mjerila podliježu državnom nadzoru?

2.   Jeste li sigurni da plaćate stvarno utrošenu energiju?

3.   Što podrazumijeva pojam - energetska učinkovitost?

4. Nova EU direktiva za energetsku učinkovitost - "EU 20:20:20". Je li realno očekivati njenu primjenu?

5.   Norma "ISO 50001 - Sustavi upravljanja energijom"

6.   Zakoni Republike Hrvatske na području energetske učinkovitosti

7.   Tipske mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti - industrijski pogoni, poslovne i stambene zgrade, javne ustanove (škole, bolnice, kazališta, muzeji...)

8.   Energetsko certificiranje - kako započeti s energetskim pregledom? (metodologija i ciljevi)

9.   Mogućnosti financiranja i potpora za projekte energetske učinkovitosti - kome se obratiti?

10.  Znate li što je ESCO?

 

 

O konferenciji

 

Konferencija će omogućiti dvosmjernu komunikaciju u rješavanju konkretnih problema, uz primjenu načela "Iz prakse za praksu", a voditelji "okruglih stolova" bit će korisnici mjerenih rezultata - predstavnici proizvođača, ovlaštenih servisera, Državnog zavoda za mjeriteljstvo (Mjeriteljske inspekcije) i potrošača.

Sudionici konferencije moći će u posebnom bloku -VI PITATE-Ml ODGOVARAMO - dobiti odgovore na specifična pitanja koja ih zanimaju.

Kotizacija

 

Kotizacija iznosi 1450,00kn + PDV. Članovi HMD-a ostvaruju 10% popusta.

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na konferenciji, potvrdu o sudjelovanju.


 

Program događanja
 
Četvrtak 24.05.2012.
10:00-10:20    Pozdravni govor i kratka prezentacija povodom Svjetskog dana mjeriteljstva - M.Jakovčić
10:20-10:40 Pozdrav prisutnih - Gosti
10:40-11:00 Dvadeset godina DZM - I. Avdagić
11:00-11:30 "Nacionalna politika energetske učinkovitosti"
"Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada - zakonodavni okvir" - A.Pavičić Kaselj, N.Merđetko-Škoro
11:30-12:00 Pauza
12:00-12:05 Pozvana predavanja - kratki uvod u naredni blok predavanja - M. Jakovčić
12:05-12:45 "Uloga naprednih mjernih sustava na otovorenom tržištu električne energije"
"Uloga daljinskog očitanja za krajnje korisnike" . V.Zanki, T. Jakaša
12:45-14:00 Pozvana predavanja: ISPORUČITELJI (el.energija, plin, toplinarstvo, voda) - DZM
14:00-15:00 Pauza za ručak
15:00-15:30 Energetska učinkovitost i tarifni sustavi - HERA - D. Pudić
15:30-17:00 Panel diskusija "Tarifni sustavi" - A. Gavranović
 
Petak 25.05.2012.
09:00-10:30   Izvori financiranja (EU fondovi) i potpora - M.Slunjski, K. Jukić (HBOR)
10:30-11:00 Pauza
11:00-12:30 KORISNICI
  Primjer 1 - Industrijski pogon
Primjena efikasnih tehnologija u proizvodni energije i upravljanje energetskom opskrbom - M. Novaković
Primjer 2 - Hotelsko-ugostiteljski objekt
Primjena mjere energetske učinkovitosti - efikasne tehnologije grijanja i hlađenja - M. Novaković
  MJERITELJI
  "Komunalna mjerila - načini uštede" - (DZM)
12:30-13:30  Pauza za ručak
13:30-15:00 KORISNICI
  Panel diskusija:
"Primjeri iz prakse - financiranje kroz uštede" - A. Gavranović
  MJERITELJI
  "Novosti u području zakonskog mjeriteljstva RH" - I. Avdagić
15:00-15:30 Stanka za kavu
15:30-16:00 Zatvaranje konferencije (korisnici/mjeritelji) - M. Jakovčić

 

Organizatori


 
Poziv
 
Pozivnica za konferenciju "Odmjereno u Europu"