10. MJERILA MASE

Dodatak 10 Uredbe

 

Broj servisa

Naziv

Adresa

Područje ovlaštenja

Ovlaštenje
važi do

401 MUNMARK j.d.o.o. Vrbovec, Celine 22

a) Utezi razreda točnosti M2, M3 i srednje do 5 kg

b) Neautomatske vage razreda točnosti (II) do 6,800 g

c) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

d) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja preko 9000 kg

e) Automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg i to:

- vage za pojedinačno vaganje

- vage razvrstavalice

- vage s ispisom mase i cijene

- gravimetrijske vage

- vage sa zbrajanjem isprekidanih količina

 

2024-06-29

402

Emos d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Zagreb, Čulinečka 27
 

- Utezi razreda točnosti M2, M3 i srednje do 2 kg

- Neautomatske vage razreda točnosti (I)

- Neautomatske vage razreda točnosti (II)

- Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

- Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja preko 9000 kg

- Automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg (osim automatskih tračnih vaga)

- Automatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg (osim automatskih tračnih vaga)
 

2024-07-05

406

VAGA SERVIS d.o.o.

Zadar, Admirala J.Cezanisa 25d

 

- utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti od 1g do 5 kg
- neautomatske vage razreda točnosti I do 2 kg
- neautomatske vage razreda točnosti II do 11 kg
- neautomatske vage razreda točnosti III, IIII največeg mjerenja do 5000 kg
- automatske vage (osim automatskih tračnih vaga) največeg mjerenja do 5000 kg.

2025-07-04

411

SERVER MARK d.o.o.

Zagreb, Ulica Joze Martinovića 9


- neautomatske vage razreda točnosti (II)

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

- automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg (osim automatskih tračnih vaga)
 

2026-07-28

413

PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.

Zagreb, Međimurska 4

- neautomatske vage razreda točnosti (II) ispitnog podjeljka "e" vrijednosti ≥ 50 mg

- neautomatske vage razreda točnosti (III), (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

- neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja preko 9000 kg

2025-11-07

414

TEHNIČAR-UNICOMP d.o.o.

Zagreb, Crnojezerska 18

- utezi razreda točnosti M1 i M2 i srednji od 200 g do 20 kg

- neautomatske vage razreda točnosti (I)

- neautomatske vage razreda točnosti (II)

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 3000 kg

- automatske vage najvećeg mjerenja do 1500 kg (osim automatskih tračnih vaga)

2026-07-31

415

Vage Lukavečki d.o.o.

Varaždin, Ante Kovačića 2

a) Neautomatske vage razreda točnosti I
b) Neautomatske vage razreda točnosti II
c) Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja do 9000 kg
d) Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja preko 9000 kg
e) Automatske vage sa zbrajanjem isprekidanih količina najvećeg mjerenja do 9000 kg
f) Automatske vage za pojedinačno vaganje najvećeg mjerenja do 9000 kg
g) Automatske gravimetrijske vage za odvagu
h) Automatske vage sa zbrajanjem isprekidanih količina najvećeg mjerenja preko 9000 kg
i) Automatske vage za pojedinačno vaganje najvećeg mjerenja preko 9000 kg
j) Utezi razreda točnosti M2 i M3 i srednjeg mjernog područja do 10 kg

2026-03-10

416

Tehničar - Servag d.o.o.

Zagreb, Crnojezerska 18

a) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2, M3  do 20 kg

b) Neautomatske vage razreda točnosti (I)

c) Neautomatske vage razreda točnosti (II)

d) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

e) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja preko 9000 kg
 

2026-02-02

418

Sartorius Croatia - Libra Elektronik d.o.o.

Zaprešić, Savska 45

- utezi razreda točnosti M1, M2, M3 i srednjeg od 1 mg do 20 kg

- neautomatske vage razreda točnosti (I)

- neautomatske vage razreda točnosti (II)

- neautomatske vage razreda točnost (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

- automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg osim automatskih vaga s neprekidnim zbrajanjem

2024-02-25

420 USLUGA VAGOMEHANIKA j.d.o.o. Duga Resa, Trg Svetog Jurja 11 - Utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti 5 g do 10 kg

- Neautomatske vage razreda točnosti II

- Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja do 50000 kg

- Automatske vage (osim automatskih tračnih vaga)
 
2024-10-20

422

VAGE SMOLČIĆ j.d.o.o.

Vinkovci, Kralja Zvonimira 62

- utezi razreda točnosti M2, M3 i srednje točnosti 500 g do 20 kg

- neautomatske vage razreda točnosti (II) najvećeg mjerenja do 19 kg

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja preko 9000 kg

- automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg

- automatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg.

2025-07-13

423

VAGE PRIBUDIĆ d.o.o.

Vukovar, Stjepana Radića 56

(servis: Požega, Svetog Roka 60)

- utezi razreda točnosti M2 i srednje od 1 g do 5 kg

- neautomatske vage razreda točnosti (I)

- Neautomatske vage razreda točnosti (II)

- Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

- Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja preko 9000 kg

- Automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg osim automatskih tračnih vaga

- Automatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg osim automatskih tračnih vaga

2026-01-06

428

GUERIERI-PRECIZ d.o.o.

Antunovac, Duga ulica 139, Ivanovac

- utezi razreda točnosti M2, M3 i srednje od 500 g do 5 kg

- neautomatske vage razreda točnosti (I)

- neautomatske vage razreda točnosti (II)

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja preko 9000 kg

- automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg 

- automatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg 

2025-08-22

436

Vagotehna d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Karlovac, Mirka Seljana 46

- utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti 1 g do 5 kg;

- neautomatske vage razreda točnosti II;

- neautomatske vage razreda točnosti III i IIII najvećeg mjerenja do 9000 kg.

2024-03-02

443

LIBRA TEHNIČAR d.o.o.

Zagreb, II Praćanska 6a

- Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2, M3 i srednje do 20 kg

- Neautomatske vage razreda točnosti (I)

- Neautomatske vage razreda točnosti (II)

- Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

- Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja preko 9000 kg

- Automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg (osim automatskih tračnih vaga)

- Automatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg (osim automatskih tračnih vaga)

2026-05-18

444

Noval d.o.o.

Zagreb, Dubravkin trg 7

- utezi razreda točnosti M2, M3 i srednje točnosti 1 g do 5 kg;

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 10000 kg;

- automatske vage (osim automatskih tračnih vaga) najvećeg mjerenja do 10000 kg .

2025-05-12

446

MEŠTAR HENDIĆ d.o.o.

Dubrovnik, Dr. A. Starčevića 20

- utezi razreda točnosti M2, M3 i srednje od 300 g do 5 kg;

- neautomatske vage razreda točnosti (II) do 10 kg;

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 10000 kg;

- automatske vage (osim automatskih tračnih vaga) najvećeg mjerenja do 9000 kg.

2025-04-05

449

VAGE BILOKAPIĆ d.o.o.

Split, Mosećka 54

- utezi razreda točnosti M2, M3 i srednjeg od 200 g do 5 kg;

- neautomatske vage razreda točnosti (I) do 600 g;

- neautomatske vage razreda točnosti (II) do 33 kg;

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg;

- automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg (osim automatskih tračnih vaga) najvećeg mjerenja do 9000 kg.

 

2025-02-07

452

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

Koprivnica, Ante Starčevića 32

 

- neautomatske vage razreda točnosti (I)

- neautomatske vage razreda točnosti (II) najvećeg mjerenja

 ≤ 12,5 kg

- neautomatske vage razreda točnost (III) i (IIII) najvećeg mjerenja ≤ 1550  kg

- automatske vage najvećeg mjerenja ≤ 1550 kg osim automatskih tračnih vaga

2025-02-04

453 EURO VAGE d.o.o. Pazin, Dršćevka 13 - utezi razreda točnosti M2 i srednje od 5 g do 10 kg

- neautomatske vage razreda točnosti (II) do 20 kg

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i  (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

- automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg.
2025-11-03

454

VAGA d.o.o.

Pula, Medulinska cesta 26

- neautomatske vage razreda točnosti II   ispitnog podjeljka »e« vrijednosti 1 mg < e ≤ 100 mg najvećeg mjerenja ≤ 10 kg

- neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja do 9000 kg,

- neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja preko 9000 kg najvećeg mjerenja ≤ 10000 kg;

2025-11-02

455

DIGITRON d.d.

Buje, Digitronska 33

- Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja ≤ 9000 kg

- Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja ≥ 9000 kg najvećeg mjerenja do 15000 kg 

2026-07-24

456 BALANS j.d.o.o. Šibenik, Bilice, Novo naselje 28 - Utezi razreda točnosti 500 g do 2 kg

- Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja ≤ 2000 kg
2026-04-03

459

TEHNIČAR - Zadar d.o.o.

Zadar, Ulica Franka Lisice 36

- utezi razreda točnosti M2, M3 od 2 g do 5    kg, 

- neautomatske vage razreda točnosti II    najvećeg mjerenja do 10 kg,

- neautomatske vage razreda točnost III, IIII najvećeg mjerenja do 9000 kg,

- automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg (osim automatskih tračnih vaga).

 

2025-12-22

462

PRECIZ METKOVIĆ j.d.o.o.

Metković, S.Radića 66

- utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti od 1 g do 10 kg
- neautomatske vage razreda točnosti III, IIII največeg mjerenja do 5000 kg
- automatske vage (osim automatskih tračnih vaga) največeg mjerenja do 5000 kg.

2025-07-08

463

SERVIS VAGA GRABAR d.o.o.

Rijeka, Giuseppea Carabina 7

- neautomatske vage razreda točnosti II

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

- utezi razreda točnosti M2 i M3 od 500 mg do 2 kg

2026-05-03

465

VAGE d.o.o.

Zagreb, Koledovčina 2a
Osijek, Martina Divalta 185

- Utezi razreda točnosti F1 do 5 kg i utezi razreda točnosti F2, M1, M2, M3 i srednje do 20 kg

- Utezi razreda točnosti M1, M2, M3 i srednje od 50 kg do 500 kg

- Neautomatske vage razreda točnosti (I)

- Neautomatske vage razreda točnosti (II)

- Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

- Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja preko 9000 kg

- Automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg

- Automatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg

2026-07-11

470 FINEL d.o.o.

Metković,

Mostarska 4/3

- utezi razreda točnosti M2 i M3 srednjeg mjernog područja od 100 mg do 10 kg;

- neautomatske vage razreda točnosti II do 2200 g;

- neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja do 9000 kg;

- neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja preko 9000 kg do 50000 kg;

- automatske vage (osim tračnih vaga) najvećeg mjerenja do 9000 kg.

2026-04-20

476

SERVIS BUKTENICA j.d.o.o.

Split, Vukovarska 59

- utezi razreda točnosti M2, M3 i srednje od 500 g do 5 kg;

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IV) najvećeg mjerenja do 5000 kg;

- automatske vage najvećeg mjerenja do 5000 kg (osim automatskih tračnih vaga).

2025-04-05

478

METTLER-TOLEDO d.o.o.

Zagreb, Jure Kaštelana 19

- neautomatske vage razreda točnosti (I);

- neautomatske vage razreda točnosti (II);

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IV) najvećeg mjerenja do 9000 kg;

- automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg (osim automatskih tračnih vaga).

2023-12-09

480

KRAŠ, PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. Zagreb

Zagreb, Ravnice 48

- neautomatske vage razreda točnosti (II) ispitnog podjeljka »e« vrijednosti 1 mg < e ≤ 100 mg, najvećeg mjerenja do 10 kg

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 2000 kg

2025-02-17

481

LIBELA-ŠIBENIK d.o.o.

Kaprije (Grad Šibenik), Kaprije

(servis: Šibenik, Bana I.Mažuranića 28)

- utezi razreda točnosti M2, M3 od 2 kg do 10 kg, 

- neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja do 9000 kg,

- automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg (osim automatskih tračnih vaga).

 

2025-11-09

483

VAGE BUKOVIĆ d.o.o.

Donji Mihaljevec, Palih Boraca 28

(servis: Čakovec, Josipa Bedekovića 6)

- Utezi razreda točnosti M2 i srednje od 200 g do 10 kg

- Neautomatske vage razreda točnosti (II) do 11 kg

- Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

- Automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg (osim automatskih tračnih vaga

 

2024-04-06

486 TOTAL-BROD j.d.o.o.

Slavonski Brod,

Svetog Lovre 101

(servis: Naselje Andrije Hebranga 7/D10)

- Utezi razreda točnosti M2, M3 i srednje od 200 g do 2 kg

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 500 kg

2026-04-06
487 BALANS VAGA d.o.o. Rijeka, Zvonimirova 70a

(servis: Rijeka, Zvonimirova 70a)
- Neautomatske vage razreda točnosti II najvećeg mjerenja do 10 kg

- Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja ≤ 9000 kg

- Utezi razreda točnosti M2 i M3 od 200 g do 5 kg
2026-12-18

489

GAVRILOVIĆ d.o.o.

Petrinja, Gavrilovićev trg 1

- neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 1500 kg

- automatske vage najvećeg mjerenja do 1500 kg (osim automatskih tračnih vaga)

2025-12-15

491

SERVIS VAGA I MJERNIH UREĐAJA   j.d.o.o.

Sesvete, Ive Paraća 1

(servis : Zagreb, Klanječka 60)

- neautomatske vage razreda točnosti III i IIII najvećeg mjerenja do 9000 kg;

- automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg čiji ispitni podjeljak (e) ima vrijednost e ≥1 g, najvećeg mjerenja do 9000 kg, osim automatskih tračnih vaga

2024-12-10

492

PFREUNDT d.o.o.

Sesvete, Soblinec, Istarska ulica 12

- neautomatske vage razreda točnosti III i IIII najvećeg mjerenja ≤ 10000 kg ispitnog podjeljka e≥2kg

- automatske vage za pojedinačno vaganje najvećeg mjerenja ≤ 10000 kg ispitnog podjeljka e≥2kg

2026-02-08

494 LIBRA DALMATIA j.d.o.o. Solin, Zgon 84 - Neautomatske vage razreda točnosti I
- Neautomatske vage razreda točnosti II najvećeg mjerenja ≤ 10 kg
- Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja ≤ 500 kg
- Utezi razreda točnosti M2 i M3 srednjeg mjernog područja od 200 g do 5 kg
 
2024-01-28
495 CIMETRIC d.o.o. Zagreb, Petra Šimage 1
 - Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja ≤ 100 kg 
2024-03-08
496 VAG&SAL d.o.o. Zagreb, Višnjevačka 26

(servis: Ulica Kaktusa 61)
- Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII  najvećeg mjerenja do 3000 kg

- Automatske vage (osim automatskih tračnih vaga) najvećeg mjerenja do 3000 kg
2025-02-22