9. MJERILA KOJIMA SE ISPRAVLJA OBUJAM PROTEKLOG PLINA (KOREKTORI)

Dodatak 9 Uredbe

Broj servisa

Naziv

Adresa

Područje ovlaštenja

Ovlaštenje
važi do

305 SPECIJALNA OPREMA-LUČKO d.o.o. Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20 - mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina 2024-12-21

306

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.

Zagreb, Radnička cesta 1

- mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina (-0,9 do 20 bar abs, -20 do 50 °C)

2024-12-17

308

ETALON-PLIN d.o.o.

Zagreb, Črnomerec 31/a

- mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina (0,9 bara do 100 bara apsolutnog tlaka pri temperaturi od -10 °C do +40 °C)

2025-04-26