Agregati za istakanje UNP za motorna vozila

 

Broj servisa

Naziv

Adresa

Područje ovlaštenja

Ovlaštenje
važi do

316

BINI d.o.o.

Varaždin, Ivana Pergošića 8

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2026-05-22

356

ETRADEX GORIVO d.o.o.

Pazin, Stancija Pataj 45b

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2026-04-13

359

AMICO-EXPERT j.d.o.o.

Rijeka, Kućina 7

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2026-07-31

361

TSG Croatia d.o.o.

Sveta Nedelja, Industrijska cesta 21

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2025-07-19

365 BP OPREMA I SERVIS d.o.o

Zagreb,Idrijska ulica 29

(servis:  Dugo Selo, Hrebinec, Maglenečki put 32)

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila 2026-06-28

366

TUBS TEHNOLOGIJA d.o.o.

Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2025-04-07

367

GIA d.o.o.

Zagreb,  Trgovačka 8

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2024-05-31

369 MEHATRONIK OPREMA d.o.o. Žažina, Zagrebačka 9B - agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila 2027-01-15
371 ZIK d.o.o. Zagreb,
Ljudevita Gaja 17/III
- agregati za istakanje UNP za motorna vozila 2025-04-26
372 SERVIS BENZINSKIH TEHNOLOGIJA d.o.o. Zagreb, Ivana Kosirnika 77

servis: Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20
- agregati za istakanje UNP za motorna vozila 2025-02-17

393

EOL GRUPA d.o.o.

Karlovac, Tadije Smičiklasa 5c
servis: Ventilatorska cesta 24, 10250 Lučko

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2025-05-10

395

STS PLIN d.o.o.

Dugo Selo, Ulica jabuka 16
(servis: Zagrebačka ulica 148 B, HR-10370 Dugo Selo)

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2025-04-04

397 STSI d.o.o., Integrirani tehnički servisi

Zagreb, Lovinčićeva 4

(servis: Ivaničko Graberje,

Zagrebačka 17)

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2025-04-27