Agregati za istakanje goriva za motorna vozila

 

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
316 BINI d.o.o. Varaždin, Ivana Pergošića 8 - agregati za istakanje goriva za motorna vozila 2026-05-22
356 ETRADEX GORIVO d.o.o. Pazim, Stancija Pataj 45b - agregati za istakanje goriva za motorna vozila 2026-04-13
359 AMICO-EXPERT j.d.o.o. Rijeka, Kućina 7 - agregati za istakanje goriva za motorna vozila 2026-07-31
361 TSG Croatia d.o.o. Sveta Nedelja,  Industrijska cesta 21 - agregati za istakanje goriva za motorna vozila 2025-07-19
365 BP OPREMA I SERVIS d.o.o Zagreb,Idrijska ulica 29
(servis:  Dugo Selo, Hrebinec, Maglenečki put 32)
- agregati za istakanje goriva za motorna vozila 2026-06-28
366
TUBS TEHNOLOGIJA  d.o.o.
Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20
- agregati za istakanje goriva za motorna vozila
2025-04-07
367
GIA d.o.o.
Zagreb,  Trgovačka 8
- agregati za istakanje goriva za motorna vozila
2024-05-31
371
ZIK d.o.o.
Zagreb, Ljudevita Gaja 17/III
- agregati za istakanje goriva za motorna vozila
2025-04-26
372
SERVIS BENZINSKIH TEHNOLOGIJA d.o.o.
Zagreb, Ivana Kosirnika 77
 
servis: Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20
- agregati za iskatakanje goriva za motorna vozila
2025-02-17
393
EOL GRUPA d.o.o.
Karlovac, Tadije Smičiklasa 5c
servis: Ventilatorska cesta 24, 10250 Lučko
- agregati za istakanje goriva za motorna vozila
2025-05-10
397
STSI d.o.o., Integrirani tehnički servisi
Zagreb, Lovinčićeva 4
(servis: Ivaničko Graberje,
Zagrebačka 17)
- agregati za istakanje goriva za motorna vozila
2025-04-27