OTO55

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
55
Adresa: Ljudevita Gaja 17/III, ZAGREB
Križna cesta 18, ZAGREB (za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila)
Web: http://zik.hr/
Područje i opseg ovlaštenja: MJERILA KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
a) Mjerilo otpora uzemljenja;
b) Mjerilo otpora izolacije;
c) Mjerilo otpora petlje;
d) Višenamjensko mjerilo.
Ovlaštenje vrijedi do 2024-05-07 Rješenje o ovlaštenju
Rješenje o izmjeni rješenja