OTO55

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
55
Adresa: Ljudevita Gaja 17/III, ZAGREB
Križna cesta 18, ZAGREB (za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila)
Web: http://zik.hr/
Ovlaštenje vrijedi do  2024-05-07  Rješenje o ovlaštenju,
 Rješenje o izmjeni rješenja