OTO39

ISKRAEMECO d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
39
Adresa: Slavonska avenija 26/3, Zagreb
Web: https://www.iskraemeco.hr/
Ovlaštenje vrijedi do  2025-06-14  Rješenje o ovlaštenju