OTO76

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d., Tehnički odjel Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
76
Adresa: Capraška 6, ZAGREB
Web: http://www.cvh.hr
Ovlaštenje vrijedi do  2024-10-04  Rješenje o ovlaštenju