OTO20

ARDENTER d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
20
Adresa: Omladinska 17, Livana, ČEPIN
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja: 1. Manometri, vakuumometri, manovakuumometri i mjerni pretvornici tlaka područja od -09 do 250 bar, razreda točnosti 1;1,6; 2; 2,5; 4 i 5
Ovlaštenje vrijedi do  2024-02-01 Rješenje o ovlaštenju