OIML

OIML - Međunarodna organizacija za zakonsko mjeriteljstvo

 
 

OIML (International Organization of Legal Metrology) je međuvladina organizacija osnovana 1955. godine za razvoj suradnje u zakonskom mjeriteljstvu.
 

 
 
 
Čine ga države članice koje su ratificirale ugovor te dopisni članovi, a uzajamno tijesno surađuje s međunarodnim organizacijama kao što su Dogovor o metru i ILAC.

Njegovi su ciljevi razvoj međusobnog obavješćivanja, priznavanja, povjerenja i suradnje tako da svaka država članica može imati koristi od rada u zakonskom mjeriteljstvu koji obavljaju druge države.
Tehnički rad OIML-a odvija se u sedamdesetak tehničkih odbora i pododbora sastavljenih od stručnjaka iz država članica; doprinos tomu daje i veći broj drugih država i povezanih organizacija.

OIML objavljuje međunarodne preporuke koje su model tehničkih propisa, a koje u smislu Sporazuma WTO TBT predstavljaju "međunarodne norme".

On također objavljuje dokumente i upute, a 1991. godine uspostavio je sustav potvrđivanja čiji je cilj olakšati proizvođačima dobivanje nacionalnih odobrenja u svijetu.

Osim sustava potvrđivanja, OIML također je uspostavio Sporazum o međusobnome priznavanju te nastavlja razvijati sustave potvrđivanja i priznavanja.
 
Međunarodni ured za zakonsko mjeriteljstvo, sjedište organizacije, tromjesečno objavljuje glasilo OIML-a i održava obuhvatnu mrežnu stranicu čiji je cilj prijenos informacija što je moguće širemu krugu korisnika.
 
Državni zavod za mjeriteljstvo predstavlja Republiku Hrvatsku u radu Međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo (OIML) od 1998. godine kada je Republika Hrvatska stekla punopravno članstvo u OIML-u. 
  Pregledajte: