OTO24

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
24
Adresa: Radnička cesta 1, Zagreb
Web: www.gpz-opskrba.hr/
Ovlaštenje vrijedi do   2025-06-24  Rješenje o ovlaštenju