Popis ovlaštenih tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila

Ovlašteno tijelo za ovjeravanje (ranije Ovlaštena pravna osoba) je pravna osoba koja obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast što podrazumijeva utvrđivanje sukladnosti mjerila odobrenom tipu i/ili udovoljavanje mjerila propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima te postavljanje ovjernih oznaka u postupku redovnog i izvanrednog ovjeravanja.


Prije provođenja postupka ovjeravanja zakonitih mjerila mjerilo mora biti pripremljeno i ispitano o čemu se skrbi ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila što ujedno predstavlja i zakonsku obvezu postupanja sa zakonitim mjerilima.


Pravna osoba kad obavlja poslove zakonskog mjeriteljstva obavlja javnu ovlast.

Državni zavod za mjeriteljstvo može ovlastiti pravnu osobu za ovjeravanje određene vrste zakonitih mjerila ako ispunjava propisane opće i posebne uvjete  propisane Zakonom i Uredbom.

  • Jedan od uvjeta za ovlaštenog mjeritelja koji obavlja poslove ovjere zakonitih mjerila sukladno članku 13. Zakona i članku 7. Uredbe je da ima položen ispit za ovlaštenog mjeritelja koji se provodi prema PRAVILNIKU o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera NN 80/17, NN 133/20