Popis ovlaštenih tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila

Napomena: mjerila su grupirana prema dodatku Uredbe.
 
Klikom na naziv ovlaštenog tijela za ovjeru, doći ćete do detaljnih informacija o ovlaštenom tijelu.
Za grupe mjerila u kojima nema ovlaštenih tijela, ovjeravanja obavljaju Službe mjeriteljskih poslova DZM-a.
 
1 . MJERILA DULJINE I KUTA  
2. MJERILA RAZINE TEKUĆINA U NEPOKRETNIM SPREMNICIMA (AMR)
3. MJERILA ZA OVJERAVANJE ZA CILIDRIČNE OKOMITE I VODORAVNE SPREMNIKE

4. MJERILA ZA OVJERAVANJE VODOMJERA I/ILI MJERILA PROTOKA VODE
5. MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE
6. MJERILA I MJERNI SUSTAVI ZA MJERENJE KOLIČINA TEKUĆINA RAZLIČITIH OD VODE

7. UREĐAJI ZA POKAZIVANJE OBUJMA

8. PROTOČNA MJERILA OBUJMA PLINA (PLINOMJERI)
9. MJERILA KOJIMA SE ISPRAVLJA OBUJAM PROTEKLOG PLINA (KOREKTORI)
10. MJERILA MASE
11. MJERILA VLAŽNOSTI ZRNA ŽITARICA I SJEMENKI ULJARICA (VLAGOMJERI)
12. MJERILA ZA OVJERAVANJE TERMOMETARA

13. MANOMETRI, VAKUUMOMETRI, MANOVAKUUMOMETRI, MJERNI PRETVORNICI TLAKA, UREĐAJI ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA, TLAKOMJERI ZA GUME (MJERILA TLAKA)
14. BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE
15. MJERNI TRANSFORMATORI
16. MJERILA KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
17. UREĐAJI ZA MJERENJE UDJELA ETILNOG ALKOHOLA U IZDAHU ISPITANIKA
18. MJERILA ZA OVJERAVANJE TAKSIMETARA
19. MJERILA BRZINE U CESTOVNOME PROMETU
20. UREĐAJA S VALJCIMA ZA MJERENJE KOČNE SILE PO OBODU KOTAČA KOD VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA
21. ANALIZATORI PLINOVA