Okončana savjetovanja


UREDBA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENA TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA i/ILI POSLOVA  PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE (10.3.2022. - 11.4.2022.)

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU ISPITIVANJA PLINOMJERA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI (2.12.2021. - 03.01.2022.)

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO ZA 2022. GODINU S PRIPADAJUĆIM OBRASCIMA PRETHODNE PROCJENE (1.10.2021 - 17.10.2021. )

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O POSTUPKU ISPITIVANJA AGREGATA ZA ISTAKANJE GORIVA ZA MOTORNA VOZILA (9.9.2021. - 10.10.2021.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA TE OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA (4.11.2020. – 18.11.2020.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU  PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA MJERITELJSKE POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO ILI OVLAŠTENO TIJELO (4.11.2020. – 18.11.2020.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O VRSTI, OBLIKU I NAČINU POSTAVLJANJA DRŽAVNIH OVJERNIH OZNAKA KOJE SE RABE KOD OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, OZNAKA ZA OZNAČIVANJE MJERILA, OZNAKA KOJE RABE OVLAŠTENA TIJELA ZA PRIPREMU ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE TE OVJERNIH ISPRAVA (21.10.2020. - 13.11.2020.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA (21.10.2020. - 13.11.2020.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA (18.08.2020. – 28.08.2020.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MJERNIM JEDINICAMA (19.12.2019. - 19.01.2020.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O DRŽAVNIM ETALONIMA (27.11.2019. - 20.12.2019.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE MJERI UDIO ETILNOG ALKOHOLA U IZDAHU ISPITANIKA (29.10.2019. - 30.11.2019.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU  PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA  ZA MJERILA BRZINE U CESTOVNOM PROMETU (29.10.2019. - 30.11.2019.)
 
SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O POSTUPKU ISPITIVANJA NEAUTOMATSKIH VAGA (10.05.-24.06.2019.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA (07.12.-22.12.2018.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO (07.12.-22.12.2018.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA I ČETVEROCIKALA (07.12.-22.12.2018.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O POSTUPKU ISPITIVANJA BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI (21.11.-21.12.2018.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O POSTUPKU ISPITIVANJA PLINOMJERA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI (21.11.-21.12.2018.)
SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU (4.10.-18.10.2018.)
 
PRIJEDLOG UREDBE O OBJAVI IZMJENA I DOPUNA DODATAKA I. i II. KONVENCIJE O NADZORU I OZNAČIVANJU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA (18.09.-18.10.2018.)
 
OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU (17.09.-01.10.2018.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU DRŽAVNOG ŽIGA (31.07. - 01.09.2018.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA MJERITELJSKE POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO ILI OVLAŠTENO TIJELO (29.05. - 29.06.2018.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA (29.05. - 29.06.2018.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O NAKNADAMA U POSTUPKU ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA (29.05. - 29.06.2018.)
 
PRIJEDLOG PRAVLINIKA O POSTUPKU ISPITIVANJA PLINOMJERA STATISTIČKOM METODOM U SVRHU PRODULJENJA OVJERNOG RAZDOBLJA (11.01.-12.02.2018.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O POSTUPKU ISPITIVANJA VODOMJERA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU , TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI (11.01.-12.02.2018.)
 
PRIJEDLOG PRAVILINKA O POSTUPKU ISPITIVANJA MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI (29.11. - 30.12.2017.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE ODREĐUJE ZAMUĆENOST ISPUŠNIH PLINOVA KOMPRESIJSKIH MOTORA SA SAMOZAPALJENJEM (DIMOMETARA) (20.6.2017.-20.7.2017.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE S VALJCIMA KOJIMA SE PROVJERAVA KOČNA SILA PO OBODU KOTAČA KOD VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA (CESTOVNIH VOZILA) (20.6.2017.-20.7.2017.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA (20.6.2017.-20.7.2017.)
 
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NADZORU I OZNAČIVANJU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA (5.6.-21.6.2017.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA TE OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA (28.4.2017.-29.5.2017.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA (6.4.2017. - 6.5.2017.)