Akreditacija

Državni zavod za mjeriteljstvo, Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine, Služba za plemenite kovine, Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja, Ibrišimovićeva 11, Zagreb, od 16. prosinca 2016. godine akreditiran je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija, za kemijsko ispitivanje plemenitih kovina.

Nakon provedenog postupka reakreditacije Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja I akreditiran je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija, od 16. prosinca 2021.
 

Područje akreditacije Odjela za plemenite kovine i kemijska mjerenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo  

 

Kemijsko ispitivanje plemenitih kovina

  1. Određivanje srebra volumetrijskom (potenciometrijskom) metodom uporabom natrijevog klorida prema normi ISO 13756:2015, modifikacija u točci 7.1.1. i 7.2.1.
  2. Određivanje zlata- Metoda kupelacije (analiza vatrom) prema normi HRN EN ISO 11426:2021 (ISO 11426:2021: EN ISO 11426:2021)

Provedenim postupkom akreditacije i Potvrdom o akreditaciji dokazana je stručna i tehnička osposobljenost Odjela za plemenite kovine i kemijska mjerenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo za obavljanje navedenih kemijskih ispitivanja plemenitih kovina u skladu sa svim zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

 Potvrda o akreditaciji broj 1545