Državni žigovi

Zakonom o nadzoru predmeta od plemenitih kovina („Narodne novine“ br. 36/15.) i Pravilnikom o sadržaju i obliku državnih žigova  („Narodne novine“ br. 72/19.) propisuju se oblici državnih žigova za označivanje stupnja čistoće predmeta od zlata, srebra i platine u Republici Hrvatskoj, koje utiskuje Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM).

Žigove za označivanje predmeta od plemenitih kovina čine osnovni oblik žiga za pojedinu plemenitu kovinu, oznaka stupnja čistoće plemenite kovine izražena arapskim brojkama i propisana člankom 6., stavak 4 Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, stilizirana oznake vage kao osnovnog mjeriteljskog simbola i oznaka Republike Hrvatske izražena posebno oblikovanim slovima HR.

Žigosanjem državnim žigom predmeta od zlata, srebra ili platine, jamči se odgovarajuća čistoća žigosanog predmeta.
 

Prikaz državnih žigova Republike Hrvatske za zlato, srebro i platinu: