Znak proizvođača

Svi proizvođači predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj moraju biti registrirani.

Pravilnikom o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina (NN 41/16), propisuje se znak proizvođača (oblik i sadržaj žiga) kojim mora biti obilježen predmet od plemenite kovine, izrađen od proizvođača u Republici Hrvatskoj

Na slici je prikaz oblik znaka (žiga) proizvođača označen rimskim brojem u kojem je smješten dvoznamenkasti broj


 

 

Da bi proizvođač predmeta od plemenitih kovina dobio znak (žig) proizvođača, mora Državnom zavodu za mjeriteljstvo podnijeti sljedeće dokumente:

  1. Ispunjen obrazac naziva „Zahtjev za dodjelu znaka proizvođača
  2. Presliku rješenja o otvaranju obrta od nadležnog Ureda za gospodarstvo (ako se radi o obrtničkoj zlatarskoj radnji) ili presliku registracijskog akta od nadležnog Trgovačkog suda (ako se radi o Trgovačkom društvu).
  3. presliku obrtnice
  4. Popis opreme

 

Po provedenom postupku, Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM) izdaje Rješenje o znaku proizvođača.

Rješenje o znaku proizvođača važi pet godina od dana izvršnosti.

Državni zavod za mjeriteljstvo, Služba za plemenite kovine vodi evidenciju o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina.

Proizvođač predmeta od plemenitih kovina izrađuje žig sa znakom proizvođača koji mu je Zavod dodijelio rješenjem o znaku proizvođača kod proizvođača žigova.

Državni zavod za mjeriteljstvo preuzima matricu znaka proizvođača od proizvođača žigova i čuva ih u Zavodu.

Ako Zavod ukine rješenje o znaku proizvođača, ako proizvođač predmeta od plemenitih kovina ne podnese zahtjev za izdavanje novog rješenja ili ako Zavod rješenjem odbije zahtjev za izdavanje novog rješenja, proizvođač predmeta od plemenitih kovina može elektronskim putem obavijestiti Zavod kako bi službenik Zavoda mogao preuzeti žig sa znakom proizvođača od proizvođača predmeta od plemenitih kovina.

U slučaju promjene u vezi s obavljanjem djelatnosti proizvođač može obavijestiti Zavod elektronskim putem.

Proizvođač podnosi zahtjev Zavodu radi izdavanja novog rješenja po isteku roka važenja rješenja, a zahtjev se može podnijeti elektronskim putem.

Proizvođač je dužan prijaviti Zavodu gubitak ili krađu žiga o znaku proizvođača pismenim putem. Obavijest o gubitku ili krađi žiga može se dostaviti i elektronskim putem.

Adrese elektroničke pošte na koje se proizvođači mogu javiti su slijedeće:
E-mail: pisarnica@dzm.hr
            plemenitekovinezg@dzm.hr