Ispitivanje i žigosanje

Predmeti od plemenitih kovina prije stavljanja na tržište ili na raspolaganje na tržištu podliježu obveznom ispitivanju i žigosanju predmeta državnim žigom.

Ispitivanje predmeta od plemenitih kovina je postupak utvrđivanja sastava, čistoće te identifikacijskih oznaka na predmetima od plemenitih kovina.

Žigosanje predmeta od plemenitih kovina državnim žigom je utiskivanje državnog žiga na predmete od plemenitih kovina.

Ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina državnim žigom provodi DZM na zahtjev proizvođača odnosno dobavljača predmeta od plemenitih kovina.

Proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina u zahtjevu za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina mora naznačiti vrstu, stupanj čistoće, masu i broj komada predmeta od plemenitih kovina.

Pismeni zahtjev podnosi se na obrascu Zahtjev za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina.

Predmeti od plemenitih kovina ispituju se i žigošu u službenim prostorijama DZM. Iznimno na zahtjev proizvođača ili dobavljača, mogu se predmeti od plemenitih kovina ispitivati i žigosati državnim žigom i izvan službenih prostorija DZM-a.

Ako DZM ispitivanjem utvrdi da predmet podnesen na ispitivanje ima odgovarajuću deklariranu čistoću, žigosat će predmet. 
 


 

Ako se ispitivanjem utvrdi da podneseni predmet ima čistoću manju od najmanjeg stupnja čistoće propisanog Zakonom o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, uskratit će žigosanje i donijeti rješenje o odbijanju žigosanja državnim žigom.


 

U cilju podizanja razine kvalitete usluga ispitivanja predmeta od plemenitih kovina te zadovoljstva stranaka sve pritužbe, prijedlozi i pohvale mogu se dostaviti putem elektroničke pošte na adresu plemenitekovineZG@dzm.hr