Prijavljena tijela (notified body)

  • Prijavljivanje (notification) je čin kojim tijelo koje provodi prijavljivanje obavješćuje Europsku komisiju i druge države članice da je određeno tijelo imenovano tijelom za ocjenjivanje sukladnosti na način propisan Pravilnikom o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti ("Narodne novine" broj 19/2011).  Takvo prijavljeno tijelo (notified body) provodi ocjenjivanje sukladnosti u skladu s postupcima za ocjenjivanje sukladnosti propisanim u usklađenom zakonodavstvu Europske unije.

  • Državni zavod za mjeriteljstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za zakonsko mjeriteljstvo koje provodi prijavljivanje u području  zakonskog mjeriteljstva i odgovorno je za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te za praćenje rada prijavljenih tijela.

  • Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti na temelju rješenja o ovlaštenju koje donosi Državni zavod za mjeriteljstvo.

  • Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora biti osnovano u Republici Hrvatskoj i imati pravnu osobnost.

  • Tijelo za ocjenjivane sukladnosti mora biti tijelo koje ima svojstvo treće strane neovisno o organizaciji ili mjerilu koje ocjenjuje.

  • Akreditacija je preferirani način za ocjenjivanje tehničke sposobnosti prijavljenih tijela.

  • Prijavljena tijela registrirana u NANDO bazi Europske komisije mogu obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti unutar Europske unije ovisno o području zakonodavstvu EU za koji su prijavljena.

  • Popis prijavljenih tijela nalazi se na sljedećem linku