Ispit ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih servisera


Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera NN 80/2017, NN 133/20

 
 • OBAVIJESTI: 
            Ispiti za ovlaštene mjeritelje i/ili ovlaštene servisere će se održavati svakog trećeg četvrtka u mjesecu.
            Prijave za polaganje ispita ćemo zaprimati prvi tjedan u mjesecu. 


Molimo da se svi podaci u svezi s prijavljivanjem ispita (prijave, dokumentacija) šalju na e-mail: mirela.simunec@dzm.hr
 
 • DOKUMETACIJA:
 1. POTVRDA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE O RADNOPRAVNOM STATUSU OSIGURANIKA ZA ZAPOSLENOG DJELATNIKA 
 2. DOKAZ O STRUČNOJ SPREMI (kopija svjedodžbe ili diplome)   
 
 • OBRASCI:
 1. OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA        
 2. OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA ZA OVLAŠTENOG SERVISERA
 
 •  PITANJA:
 1. Ispitna pitanja za ovlaštene mjeritelje 
 2. Ispitna pitanja za ovlaštene servisere
 3. Pitanja za polaganje posebnog dijela