Priprema mjerila za ovjeravanje

Ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje (ranije ovlašteni servis) je pravna osoba koja obavlja poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje kao javnu ovlast.
 

Priprema mjerila za ovjeravanje podrazumijeva:

  • pregled, ispitivanje i/ili popravljanje zakonitih mjerila i/ili sustava radi pripreme istih za ovjeravanje,
  • izradu ispitnog izvješća o prethodno obavljenom ispitivanju,
  • prijavu pripremljenog mjerila ovlaštenom tijelu za ovjeru.

Državni zavod za mjeriteljstvo može ovlastiti pravnu osobu za pregled i pripremanje određene vrste zakonitih mjerila za ovjeravanje ako ispunjava propisane opće i posebne uvjete propisane Zakonom i Uredbom.