Ovjeravanje zakonitih mjerila

Zakonsko se mjeriteljstvo primjenjuje na mjerila kada zaštita ljudi i društva u cjelini zahtijevaju da država posveti posebnu pozornost rezultatima mjerenja, te je nužna intervencija treće nezavisne strane.

Zakonita mjerila moraju udovoljavati mjeriteljskim propisima, biti ispitana, ovjerena, i označena propisanim oznakama.


Zakonita mjerila u smislu odredaba Zakona su mjerila koja se upotrebljavaju za:
 
  • mjerenja u prometu robe i usluga,
 
  • zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okolišta i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća,
 
  • provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika
 
  • mjerenja propisana Zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona i drugim propisima.


Ovjeravanje mjerila je postupak koji se provodi nakon što se utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima.

Ovjeravanje zakonith mjerila može biti prvo, redovno u propisanim vremenskim intervalima ili izvanredno.

Prvo ovjeravanje mjerila je postupak ovjere tipno odobrenog mjerila koje je dužan osigurati dobavljač mjerila.

Redovno ovjeravanje mjerila je postupak koji se provodi u propisanim vremenskim razdobljima za određenu vrstu mjerila. Redovnu ovjeru dužan je osigurati korisnik mjerila.
Za redovnu ovjeru mjerila toplinske energije, plinomjera korektora obujma plina, vodomjera, brojila električne energije obavezne su se brinuti pravne i fizičke osobe koje prodaju toplinsku, električnu energiju, vodu, plin.

Izvanredna ovjera zakonitog mjerila provodi se kad mjerilo nije bilo u uporabi zbog kvara ili drugih tehničkih nedostataka ili radi toga što nije bilo ovjereno u propisnom ovjernom razdoblju. 
MJERILO JE ZAKONSKI NEISPRAVNO AKO MU JE ISTEKLO OVJERNO RAZDOBLJE
 
 
 
Ovjeravanje
 
Ovjeravanje zakonitih mjerila obavljaju Službe mjeriteljskih poslova (SMP)  PJ Zagreb, PJ Rijeka, PJ Split i PJ Osijek Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili ovlaštena tijela za ovjeravanje, tj. ovlaštene pravne osobe  u svojim službenim prostorijama, te prostorijama ovlaštenih tijela za pripremu mjerila za ovjeravanje, odnosno ovlaštenih servisa ili neposredno na mjestu na kojem je mjerilo ugrađeno ili postavljeno, a koje je zbog svoje konstrukcije nepogodno za prijenos do prostorija za ovjeravanje.
 
 
 
Izgled najčešće korištenih ovjernih oznaka
 

Godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice


Žigovi za utiskivanje
 
 
 
 Poveznice

PRAVILNIK o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo NN 121/14NN 66/18NN133/20, NN150/22
 


Službe za mjeriteljstvo

Ovlaštena tijela za ovjeravanje i ovlaštene pravne osobe  - popis

Ovlaštena tijela za pripremu ovjeravanja i ovlašteni servisi  -  popis

Pravilnici – Mjeriteljski zahtjevi za mjerila