Zakoni i ostali propisi


Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)
Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/18)
 

  • UREDBA o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje NN 90/14
 
  • PRAVILNIK o mjernim jedinicama NN 88/15 , NN 16/20
  • PRAVILNIK o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila NN 24/17
  • PRAVILNIK o postupku izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila u uporabi NN 96/16
  • PRAVILNIK o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi NN 120/16
  • PRAVILNIK o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera NN 80/17
  • PRAVILNIK o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo NN 121/14 i NN 66/18
  • PRAVILNIK o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila NN 107/15, NN 82/17 i NN 66/18