OTO28

LABORATORIJ ZA TOPLINSKU ENERGIJU Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
28
Adresa: Ivana Lučića 5, Zagreb
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja: -Cjelovita mjerila toplinske najveće trajno dopuštene vrijednosti protoka (qp) do 90 m/³;
-Mjerila protoka toplinske energije najveće trajno dopuštene vrijednosti protoka (qp) do 90 m/³;
-Računske jedinice mjerila toplinske energije;
-Parovi mjerila temperature mjerilatoplinske energije.
 
Ovlaštenje vrijedi do  2024-04-07 Rješenje o ovlaštenju